ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικές πληροφορίες: info@diasmedia.com

Τμήμα πωλήσεων: sales@diasmedia.com

Τμήμα μάρκετινγκ: marketing@diasmedia.com

Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: vacancies@diasmedia.com

Θέματα προσωπικών δεδομένων: privacy@diasmedia.com

 

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΙΑΣ
Άντη Χατζηκωστή & Λ. Αρχαγγέλου 31, Στρόβολος, Τ.Θ. 21836
2057 Λευκωσία, Κύπρος
Phone Number: 00357- 22- 580580
Email: info@diasmedia.com
Back to top