ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ

  • Η επιτυχημένη συμμετοχή του Συγκροτήματος Δία σε ευρωπαϊκά προγράμματα για μία σχεδόν δεκαετία και η πολύχρονη τριβή του προσωπικού με τη διαχείριση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς φορείς, έδωσε το...
  • Αποστολή: Το τμήμα των Νέων και Καινοτόμων Επιχειρήσεων συστάθηκε έχοντας ως αποστολή τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ή και στην εξυπηρέτηση υφιστάμενων και νέων αναγκών στην...
  • Το τμήμα αυτό του Συγκροτήματος Δίας σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που συχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Erasmus+, Horizon 2020, FP6, FP7, Life+, Leonardo DaVinci) και εθνικά ή διεθνή προγράμματα επιδότησης (USAID/UNDP,...
Back to top